Aircondition og batterikøling drevet af spildvarme fra skibsmotorer

COOL4SEA har udviklet en køleteknologi, som genanvender termisk spildenergi og udnytter det til køling i airconditionanlæg og batterier ombord på skibe.

 

Lavered brændstofforbrug på skibe

Lavere brændstofforbrug

Spar dyr brændstofgenereret elektricitet ved genanvendelse af spildvarme fra skibets motorer.

Mindre CO2 udledning fra skibe

Mindre skadelig udledning

Et lavere energibehov reducerer skibets udledning af CO2 og sundhedsskadelige partikler.

Ingen bruge af HFC gasser på skibe

Ingen kølemiddelsgasser

Der anvendes ingen miljøskadelige HFC-gasser under drift. I stedet anvendes blot vand.

Døgnovervågning af drift

Optimal drift

Fjernovervågning af driften døgnet rundt sikrer høj effektivitet og maksimal oppetid.

 

Overskudsvarme på skibe til batterikøling og køling af air-condition

Overskudsvarme anvendes til batterikøling og køling i airconditionanlæg

COOL4SEA genanvender termisk spildenergi fra skibets motorer til køling i airconditionanlæg samt køling af batteripakker. Dermed reduceres behovet for dyr brændstofgenereret elektricitet til køling.

Genanvendelse af varme til køling på skibe

Køling gennem fire nøgleprocesser

Afkølingen sker gennem fire sammenhængende processer. Disse processer forløber simultant i et lukket system under næsten absolut vakuum.

top