Hos COOL4SEA er vi meget engagerede i at arbejde i overensstemmelse med FN’s principper om ansvarlig forretningsadfærd og bæredygtig udvikling. Her kan du læse om, hvordan vi forsøger at imødekomme FN’s verdensmål. 

 

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

COOL4SEA bidrager til den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten ved at forbedre effektiviteten af køling på skibe. Konventionelle metoder til køling på skibe har en COP (coefficient of performance) på 2, hvorimod COOL4SEAs design har en COP rangerende fra 30 til 50.

 

 “Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation”.

COOL4SEAs design er både unikt og innovativt, da det modulbaserede system er anvendeligt både som et retrofit mål til eksisterende skibe, men også til nydesignede skibe. Det er en mere bæredygtig og miljømæssig løsning end andre konventionelle anlæg, da spildvarmen fra skibenes motorer bliver brugt til at generere køling.

 

 “Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Normalt bruger konventionelle kølesystemer giftige kølemidler, der er skadelige for miljøet. COOL4SEAs design bruger vand og lithiumbromid som kølemiddel, hvilket hverken er miljø eller sundhedskadeligt i tilfælde af lækage.

 

 

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser”

COOL4SEAs design reducerer CO2 udledningen med op til 94%, ved at genanvende spildvarme. Dermed er COOL4SEA med til at mindske sandsynligheden for fremtidige klimarelaterede farer og naturkatastrofer i alle lande.

 

 

 “Bevare og sikre bæredygtig brug af verdenshavene og deres ressourcer

COOL4SEAs design reducerer CO2, NOx og SOx, ved at genanvende spildvarmen istedet for at brænde yderligere brændstof til at generere elektricitet til køling.

top