COOL4SEA har udviklet en revolutionerende køleteknologi til den maritime transportindustri

COOL4SEAs patenterede køleteknologi mindsker skibets energiforbrug betragteligt

 

Med udgangspunkt i et kendt princip, udnytter køleteknologien skibets spildvarme til køling i forbindelse med aircondition i apteringen. Ved at genanvende den termiske spildenergi fra skibets motorer, og udnytte den til varmedrevet køling, kan skibets mængde af brændstofgenereret elektricitet til køling reduceres med over 90%.

En reduktion af brændstofforbruget bevirker samtidigt, at skibets udledning til atmosfæren mindskes. Ydermere baserer processen sig alene på vand og lithiumbromid. Således overflødiggøres de omkostningstunge og miljøskadelige kølemiddelgasser. Dette styrker den grønne profil, og rederiet vil stå stærkere over for fremtidige stramninger af miljølovgivningen.

Overskudsvarme på skibe anvendes til køling (Absorptionskøling)

Overskudsvarme anvendes til køling ifm. airconditionanlæg og batteripakker

COOL4SEA genanvender termisk spildenergi fra skibets motorer til køling (absorptionskøling). Dermed reduceres behovet for dyr brændstofgenereret elektricitet til køling i airconditionanlæg og batteripakker kraftigt.

Anvendelse af spildvarme til køling på skibe

Køling gennem fire nøgleprocesser

Afkølingen sker gennem fire sammenhængende processer. Disse processer forløber simultant i et lukket system under næsten absolut vakuum.

 

top