Energieffektiv komfortkøling gennem fire sammenhængende processer

Afkølingen sker gennem fire sammenhængende processer. Disse processer forløber simultant i et lukket system under næsten absolut vakuum.

1. En vandig opløsning af lithiumbromid opvarmes  

Lithiumbromid fungerer som absorbent i systemet, da det har den særlige evne, at det optager vand yderst godt. I proceskammer 1 opvarmes en blanding af lithiumbromid og vand til kogepunktet. Grundet det lave tryk i systemet er blandingens kogepunkt på 60℃. Vanddamp udskilles og ledes til proceskammer 2.

2. Vanddampen kondenseres   

Balancen mellem lithiumbromid og vand i proceskammer 1 opretholdes ved tilførsel af en fortyndet opløsning fra proceskammer 4. Vanddampen fra proceskammer 1 ledes til proceskammer 2, hvor dampen kondenseres. Kondensat bestående af rent vand strømmer til proceskammer 3.

3. Kølingen skabes gennem fordampning  

Trykket i proceskammer 3 er 8 mbar over absolut vakuum. Dette bevirker at kondensatet fra proceskammer 3 fordamper ved 5℃. Vandet fungerer som kølemiddel i systemet. Afkølingen opstår i proceskammer 3, som følge af den lave fordampningstemperatur.

4. Lithiumbromid optager vanddampen   

Proceskammer 4 indeholder, som i proceskammer 1, en blanding af lithiumbromid og vand. Vanddamp fra proceskammer 3 suges ind i proceskammer 4 af lithiumbromiden og absorberes. Dette fortynder blandingen i proceskammer 4. Balancen mellem lithiumbromid og vand opretholdes ved tilførsel af en koncentreret opløsning fra proceskammer 1.

 

top