Miljøvenlig udnyttelse af skibes overskudsvarme til aircondition køling (Absorptionskøling)

COOL4SEA genanvender termisk spildenergi fra skibets motorer til køling i airconditionanlæg og batterikøling. Dermed reduceres behovet for dyr brændstofgenereret elektricitet til køling kraftigt. Den unikke køleteknologi anvender desuden ingen miljøskadelige kølemiddelgasser.

Cool4Sea udnytter skibes overskudsvarme til aircondition køling (Absorptionskøling)

Princippet bag COOL4SEAs miljøvenlige køleteknologi  

    • COOL4SEA gør i sin køleteknologi brug af et velkendt princip kaldet absorptionskøling. Absorptionskøling er kun set anvendt i meget ringe grad om bord på skibe. Den primære årsag skal findes i det hidtil anvendte design. Processerne i absorptionskøling er meget følsomme for bevægelser, og vil hurtigt blive forstyrret til søs. COOL4SEA har udviklet, testet og patenteret et unikt design, som sikrer, at processerne forløber optimalt helt op til 45° hældning. Designet er udviklet specifikt til dynamiske miljøer og skibe i særdeleshed.

Driftssikkert design med minimalt vedligehold  

    • COOL4SEAs køleteknologi udnytter lithiumbromids unikke egenskaber. Lithiumbromid er hverken miljø- eller sundhedsskadeligt, men reagerer dog aggressivt i forbindelse med bestemte metaller. Derfor er designet udført udelukkende i plastik (PE og PP) og syrefast stål (316L). COOL4SEAs design består af meget få bevægelige komponenter, hvilket giver en meget driftssikker løsningen, som kun kræver minimalt vedligehold. Dette, samt materialevalget, sikre en lang levetid.

Fleksibelt design og montering uden nedetid  

    • COOL4SEAs køleteknologi er modulopbygget og kan indføres i maskinrummet gennem skibets luger og mens skibet er i drift. Dermed er det ikke nødvendigt at lægge skibet op, eller dokke under installationen. COOL4SEAs Modulopbygning sikrer, at køleteknologiens design har en høj grad af fleksibilitet, og kan tilpasses forholdene i de fleste maskinrum.

Høj effektivitet gennem procesovervågning  

    • Kølingen opstår som resultat af en række fysiske transformationer. For at opnå en høj effektivitet, er det vigtigt at køleteknologiens nøgleprocesser forløber optimalt. Derfor kan hele proceskæden driftovervåges døgnet rundt. Dette kræver blot adgang til en internetforbindelse.

 

 

 

top