Miljøvenlig udnyttelse af skibes overskudsvarme til aircondition køling

COOL4SEA genanvender termisk spildenergi fra skibets motorer til køling i airconditionanlæg og batterikøling. Dermed reduceres behovet for dyr brændstofgenereret elektricitet til køling kraftigt. Den unikke køleteknologi anvender desuden ingen miljøskadelige kølemiddelgasser.

Princippet bag COOL4SEAs miljøvenlige køleteknologi

COOL4SEAs køleteknologi bygger videre på et velkendt princip, oprindeligt udviklet af Albert Einstein og Leó Szilárd for snart 100 år siden. De to verdensberømte forskere patenterede en metode, hvorved køling skabes ved hjælp af en varmekilde. Dette princip er også kendt som absorptionskøling.

Air-Condition og batteri køling på skibe ved hjælp af overskudsvarme

Absorptionskøling bygger på nogle væskers særlige evne til at absorbere en anden gasart ved lav temperatur, for derefter at frigive den igen ved en højere temperatur. Den kemiske forbindelse lithiumbromid (LiBr) ses ofte benyttet som absorbent — med vand som kølemiddel. Dette stofpar kan køle med en temperatur ned til +5°C.

Absorptionskøling er kun set anvendt i meget ringe grad om bord på skibe. Den primære årsag skal findes i det hidtil anvendte design. Processerne i absorptionskøling er meget følsomme for bevægelser, og vil hurtigt blive forstyrret til søs.

COOL4SEA har udviklet, testet og patenteret et unikt design, som sikrer, at processerne forløber optimalt helt op til 45° hældning. Designet har sit udspring i Einstein og Szilárds princip, men derudover er der ingen ligheder. Designet er udviklet specifikt til dynamiske miljøer og skibe i særdeleshed.

Driftssikkert design med minimalt vedligehold

COOL4SEAs køleteknologi udnytter lithiumbromids unikke egenskaber. Lithiumbromid er hverken miljø- eller sundhedsskadeligt, men reagerer dog aggressivt i forbindelse med bestemte metaller. Derfor er er COOL4SEAs køleteknologi udelukkende udført i plastik (PE og PP) og syrefast stål (316L).

Da designet ydermere består af meget få bevægelige komponenter, er løsningen meget driftssikker, og kræver kun minimalt vedligehold.

Kan monteres på skibe i drift og nemt tilpasses forholdene i maskinrummet

COOL4SEAs køleteknologi er modulopbygget, og kan indføres i maskinrummet gennem skibets luger og mens skibet er i drift. Dermed er det ikke nødvendigt at lægge skibet op, eller dokke under installationen.

Modulopbygning sikrer, at køleteknologiens design har en høj grad af fleksibilitet, og kan tilpasses forholdene i de fleste maskinrum.

Høj effektivitet gennem procesovervågning

Kølingen opstår som resultat af en række fysiske transformationer. For at opnå en høj effektivitet, er det vigtigt at køleteknologiens nøgleprocesser forløber optimalt. Derfor driftovervåges hele proceskæden døgnet rundt. Dette kræver blot adgang til en internetforbindelse.

 

top